Форум Татарского исторического архива

выписка 1777 год

выписка 1777 год
« : 06 Января 2022, 15:53:07 »
Өфе өязе Казан юлының Байлар авылының Старшина Мусакай Мөслим углы,
янә сотник Акмәт Ипмәт углы, янә Айдагол Байралы углы, янә Баязид
Шәриф углы, янә Рәхимле Падишаһымыз хәзәрәте яулыма ярылу хаб
биргән йеремезне борынгы ата-бабаларымыз йорт-авыл торырга биргәнләр
Курмаш авылының әвәле башкорт Курмаш Тангатар углына, янә Дауд Сөләйман
углына, карындәшләренә, янә ясаклы татар Мостафа Туймәт углына,
карындәшәләре илән Һәм янә Мөслим Бикәш углына карындәшләре илә үзләре,
янә җитәр кадәре сөрер кыры, һәм җәнбар печәнлекләре һәм кипар агачлары
берлә. Шул сәсбәпле ошбу 1777 елда июннең 15 көнендә үзләренең иске басу,
янә сугып яңа басуда торган йерләрендән кулап кайтарганлар. Безнең миллекемез
дә сәян сөреп җирәм алма Байлар иленең җирендә йорт итеп әвәле торгучы ясаклы
татар Старшина Сафар Якуб углы, Тулбай Мукай углы, Юлдаш Туктамыш углы,
Шунларны монга Итмәкләре сәбәпле яру хок мәзкүре Курмаш авылының яңа сөрә торган
йерләренең өстенә кайсы авылы Җыезмык авылыны әвәле кичек хәлдә юкларын
һәр ача кордык. Икесенең араларында границагаларын үзе тикшереп бетерер өчен.
Тикем анлар килмәде диләр һәм шуның өчен Үземез барып әвәле Җызмык авылына барча
кичекләренә әйттек. Мәзкүре Дауд Сөләйман углына, огланлары һәм карындәшләренә.
Помошник Пулат Мостафа углына һәм аның кырындәшләренә Муса Мөслим углына һәм
карындәшләре илән барча авыл халкы да янә рөхсәт иттек. Борынгы ата-бабаларымызның
бирмәкләре буенча. Әвәле яңа басуларда торган йердә янә мишерә салып бирдек.
Балтач авылыннан чыгып Җызмык авылына бара торган юлның эчке ягыннан һәм шул Җызмык
Тарлау артыннан Курмаш